skip to Main Content

โหมด Hibernate ต่างกับ sleep mode และ Shutdown อย่างไร

ความแตกต่างของการพักเครื่องด้วยโหมด Sleep Hibernate และ Shutdown

แน่นอนว่าเราต่างก็เคยเห็น การพักเครื่องในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพักเครื่องในรูปแบบ Sleep, Hibernate หรือจะเป็นการ Shutdown ไปเลย ก็ถือว่าเป็นการพักเครื่องที่ดีที่สุด แต่หลายคนต้องทำงานค้าง หรือต้องเปิดเครื่องมา พร้อมกับงานจำนวนมาก คงไม่มีใครอยากเปิดเครื่อง มาเจอกับการต้องมีการเซ็ตโปรแกรมใหม่หมดใช่ไหม แต่เราไม่จำเป็นต้องเซ็ตใหม่หมด โดยสามารถพักเครื่องด้วยโหมด Hibernate หรือโหมด Sleep ทดแทนก็สามารถเปิดคอมมาทำงาน ได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องรอนาน แต่ไม่ว่าอย่างไรการพักเครื่องทั้งสามแบบนี้ เป็นการพักเครื่องที่มีกลไกการทำงานแตกต่างกัน ทำให้ผลลัพธ์ในด้านประสิทธิภาพการทำงาน ไม่เหมือนกัน มาดูกันเลยว่าแต่ละแบบ เป็นอย่างไร

การพักเครื่องแบบ Sleep

การพักเครื่องแบบ Sleep นั้น เป็นรูปแบบแรกที่นิยมกันมากที่สุด เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพักไปรับประทานอาหารเที่ยง หรือต้องการหยุดพักไปทำกิจกรรมอะไรอื่นๆ ในเวลาไม่นานนัก ขอแนะนำให้พักเครื่องด้วยโหมดนี้ เพราะจะช่วยประหยัดไฟ โดยการพักเครื่องรูปแบบ Sleep คอมพิวเตอร์จะใช้กลไก นำข้อมูลทุกอย่างไปเก็บไว้ในแรม หรือหน่วยความจำหลัก เพื่อให้ทุกครั้ง ที่เรากลับมาทำงาน สามารถดึงข้อมูลออกมาได้ทันทีทันใด พร้อมทำงานได้เลย โดยโปรแกรมหรืองานทุกอย่าง ที่เราเปิดไว้จะยังอยู่เหมือนเดิม ไม่ถูกปิดไป หากต้องการพักเบรค เพียงเวลาสั้นๆ ขอแนะนำให้พักเครื่องรูปแบบนี้ ถือว่าเป็นการประหยัดไฟ แต่เปิดเครื่องมาใช้งานได้รวดเร็วอีกด้วย แต่การพักเครื่องรูปแบบนี้นั้น จะมีอุปกรณ์บางอย่างทำงานอยู่บ้าง เราจะต้องมีการเสียบปลั๊กไฟ หรือคอมพิวเตอร์จะต้องมีแบตเตอรี่สำรอง เพื่อให้แรมและอุปกรณ์บางชนิด พอจะทำงานอยู่ได้ในหมวดนี้

การพักเครื่องแบบ Hibernate

การพักเครื่องลักษณะนี้ ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก แต่ก็ยังถือว่ามีความจำเป็น เพราะบางครั้งเราไม่อยากเปิดคอมมา เปิดโปรแกรมหรืองานที่ต้องทำใหม่หมด จึงต้องเลือกพักเครื่องในโหมด Hibernate โดยมีกลไกการทำงานคือ เก็บข้อมูลไปไว้ใน ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นหน่วยความจำสำรอง มีข้อดีคือเมื่อกลับมาใช้คอมพิวเตอร์ ไฟล์และงานของเราที่เปิดไว้ยังอยู่ แต่การบูสเครื่องช้ากว่าแบบ Sleep โดยข้อดีสำหรับการพักเครื่องลักษณะนี้อีกประการคือ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าขณะที่พักเครื่องไว้ เพราะฮาร์ดดิสก์ไม่ต้องการไฟฟ้าไปใช้ตลอดเวลา

การพักเครื่องแบบ Shutdown

การพักเครื่องแบบ Shutdown ถือเป็นการปิดเครื่อง ปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้โปรแกรมต่างๆทำงานต่อไปได้ เป็นการพักเครื่องจากการใช้งานหนัก อุปกรณ์ทุกอย่างในเครื่องได้พักอย่างแท้จริง ข้อเสียของการพักเครื่องในรูปแบบอื่นๆคือ มีอุปกรณ์บางอย่างยังทำงานอยู่ ดังนั้นถ้าเราไม่ได้เปิดงานอะไรค้างไว้ก็ Shutdown ไปเลย

Facebook Comments