skip to Main Content

วิธีปิดไม่รับข่าว Taboola News ในมือถือ Huawei

การปิดตัวแสดงข่าวจากมือถือ Huawei Taboola ลดการทำงานของเครื่องมือถือในส่วนที่เราไม่ได้ใช่งาน หลายคนหาที่จะปิดไม่เจอ ผมก็เป็นอีกนึงคนครับที่พยามหาวิธีปิด ในส่วนของการรับข่าวสาร ของมือถือสุดท้ายก็เจอคับ ไม่ใช่แค่ปิดการรับข่าวสารอย่างเดียวสมารถปิดการเก็บข้อมูลของการออกกำลังกายด้วย เช่น การนับก้าว การเดิน ต่างๆ เดี่ยวเรามาดูวิธีการทำกันแบบง่ายนิดเดียวไม่ต้องลบแอปเลยครับตรงมุมซ้ายกดไปที่รูปคน

1. กดที่มุมซ้ายบนของหน้าข่าว

2. ปิดส่วนของการรับข่าวสาร

3. เสร็จ

Facebook Comments